Talent aanmelden

Het is mijn droom om ooit een optreden te geven in een uitverkochte Ziggo Dome of Arena. Allemaal mensen, die daar speciaal voor mij naartoe komen, dat lijkt me echt heel gaaf! Maar voor nu ga ik me eerst richten op mijn eigen liedjes!’

– Ceder Zwagerman (12 jaar)

Culturele organisaties en instellingen kunnen uitzonderlijk talent in de leeftijd 12-24 jaar aanmelden om een talentontwikkelingstraject te volgen. Hiervoor moet de culturele organisatie of instelling eerst aangesloten zijn.


<<UPDATE>>

Op dit moment zijn alle talentontwikkelingsplekken ingevuld.

talenten aANmelden

Meld nu een talent aan! De aanvragen worden door een divers samengestelde stuurgroep beoordeeld. In seizoen 2022/2023 zijn er in totaal 30 plekken beschikbaar in het talentontwikkelingsprogramma.

Bij een groot aantal aanmeldingen wordt een selectie gemaakt aan de hand van motivatie, regionale spreiding en mate van talentontwikkeling.


Wat wordt van het talent verwacht?

Als je het traject mag volgen, dan wordt verwacht dat je actief meedenkt bij het maken van je persoonlijke ontwikkelingsplan samen met je vakdocent. Jij en eventueel je ouder(s) kunnen hierin ook zelf wensen aangeven. Vervolgens wordt van je verwacht dat je de lessen serieus gaat volgen. Wanneer je een les drie keer niet bijwoont dan vervalt je traject.

Als blijkt dat het niet is wat jij wilt of het je niet helpt dan kun je dit bespreken met de vakdocent die je heeft aangemeld. Jullie kunnen dan kijken of jullie plan bijgestuurd kan worden. Verder wordt verwacht dat je aanwezig bent bij de bijeenkomsten waar alle talenten samenkomen en dat je gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheden om op te treden. Op deze manier doe je podiumervaring op.

Wij zien jouw deelname als een ambassadeurschap. Jouw verhaal delen wij geregeld op deze website, via de websites van onze deelnemende partners en op sociale media. Zo maken wij talent in de regio zichtbaar en stimuleren wij jongeren om aan de slag te gaan met kunst en cultuur.


Wil je een talent aanmelden?

Meld je dan eerst zelf aan als organisatie. Ben je al een aangesloten organisatie? Dan kun je het talent aanmelden middels onderstaand formulier: