Voor organisaties

Je moet schieten, anders kun je niet scoren

– Johan Cruijff

Culturele organisaties en/of instellingen uit Noord-Holland Noord op het gebied van (podium)kunsten kunnen een aanvraag doen om lid te worden van het talentonwikkelingsnetwerk Zicht op Talent.

Waarom is meedoen belangrijk?

Als culturele organisatie of instelling heb je een brede blik op talentontwikkeling. Je komt in de praktijk uitzonderlijk talent tegen of constateert dat een talent over een buitengewone gevoeligheid voor een bepaalde discipline beschikt.

Door jouw deelname komen deze bewezen talenten uit de regio in zicht en worden zij gestimuleerd in hun verdere ontwikkeling.


Hoe werkt het?

Twee keer per jaar komen alle deelnemende organisaties samen om kennis en expertise rondom talentontwikkeling uit te wisselen.

Als netwerklid van Zicht op Talent kun je door ons benaderd worden om individuele talentontwikkelingstrajecten binnen je kunstdiscipline te coachen, te toetsen of te begeleiden.

Deelnemende organisaties kunnen talenten aandragen voor het talentontwikkelingsprogramma. Geselecteerde talenten komen in aanmerking voor een maatgericht talentonwikkelingsplan ter waarde van €750 incl btw. In 2021 hebben wij 30 plaatsen in het talentontwikkelingsprogramma. De begeleidende organisatie/vakdocent ontvangt een vaste onkostenvergoeding ter grootte van € 150,00 incl btw. Maximaal de helft van het budget mag besteed worden binnen de eigen organisatie.


Wat wordt er van mij als vakdocent verwacht?

De deelnemende organisatie meldt het uitzonderlijke talent aan. Er wordt door de de deelnemende organisatie, samen met het talent, een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt. Hierin wordt er gekeken naar wat voor lessen het talent kan volgen om zijn/haar talent verder te ontwikkelen.

Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om iemand die bijzonder getalenteerd is in hiphop, balletles te laten volgen om technisch een sterkere danser te worden.

De plannen worden altijd getoetst door een tweede vakdocent van dezelfde discipline (buiten de eigen organisatie). Wanneer een talent toegelaten is dan start het traject.

De eigen vakdocent blijft het gehele traject betrokken. Van hem/haar wordt verwacht bij te houden hoe het gaat en wat de resultaten zijn.

Naast extra lessen, kunnen ook lessen bij andere cultuurorganisaties gevolgd worden. Maar ook het volgen van een masterclass of een bijzondere workshop voor een groep talenten uit dezelfde discipline is mogelijk.


Aanmelden als organisatie

Culturele organisaties of instellingen dienen zich eerst aan te melden als netwerklid. Je kunt via het onderstaande aanvraagformulier hiertoe een verzoek indienen.

Na de algemene toetsing ontvang je van ons bericht met de uitslag. Wanneer het verzoek is goedgekeurd ontvang je van ons een digitale toolkit en krijg je het beeldmerk van Zicht op Talent kosteloos toegestuurd.

Vanaf dat moment is het mogelijk om talenten aan te dragen en ben je actief lid van het Zicht op Talent netwerk.

Alleen professionele culturele organisaties/instellingen uit Noord-Holland Noord komen in aanmerking voor dit beeldmerk.