Talentontwikkelingsprogramma kunst en cultuur in de regio Noord-Holland Noord.

Een initiatief van Triade Huis van de Kunsten, Artiance Centrum voor de Kunsten en Artex Kunstenschool.

Over ons

Zicht op Talent is het talentontwikkelingsprogramma voor uitzonderlijk talent in Noord-Holland Noord. Het project wordt ondersteund met een adhesieverklaring van de Provincie Noord-Holland.

Het mooie van het project van Zicht op Talent is dat we hiermee  écht een verschil kunnen maken in het nog jonge leven van creatieve talenten. De talenten zullen dit de rest van hun leven herinneren, het zal hun leven verrijken.

– Rob Bangert, Organisatieregisseur ABC Huis

Inmiddels zijn zo’n dertig culturele organisaties en instellingen aangesloten bij Zicht op Talent.

Het initiatief, een samenwerkingsverband tussen de culturele instellingen waaronder Triade Huis van de Kunsten, Artiance Centrum en Artex Kunstenschool omarmt uitzonderlijk talent in de regio en begeleidt hen in hun verdere ontwikkeling. Triade Huis van de Kunsten is penvoerder van het project Zicht op Talent. Zowel de deelnemende culturele instellingen als het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren financiële middelen in de doorontwikkeling van uitzonderlijk cultuurtalent in de regio.

Professionele culturele organisaties en instellingen uit de regio die werken met talent kunnen talenten aandragen. Het gaat om talenten in de leeftijdscategorie twaalf tot vierentwintigjaar op het gebied van voornamelijk podiumkunsten. Het kan gaan om een muziek, zang, dans, musical, urban of iets anders.

De geselecteerde talenten gaan vervolgens op basis van een maatgericht talentontwikkelingsplan aan de slag met hun eigen ontwikkeling. De culturele partners ondersteunen hen hierbij.

Talent in de regio moeten we blijven koesteren. Het ontwikkelen van talent is een investering in de toekomst van cultuur en de toekomst van de samenleving. 

– Sander Boschma,
Directeur Triade Huis van de Kunsten

Naast de maatgerichte begeleiding biedt Zicht op Talent culturele organisaties, instellingen en festivals extra ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit de inzet van extra financiële middelen voor de organisatie van talentontwikkelingstrajecten met een groep talenten, maar ook uit het delen van kennis en expertise op het gebied van talentontwikkeling. Kennis wordt o.a. gedeeld via de vereniging Overleg Cultuurparticipatie en Kunsteducatie Noord-Holland. Hierbij zijn zo’n 23 kunstenscholen in Noord-Holland aangesloten.