Stimuleringssubsidie

<< UPDATE>>

Het is nog niet mogelijk om in 2023 een stimuleringsbudget aan te vragen.

Zicht op Talent heeft als doel talentontwikkeling in de podiumkunsten in Noord-Holland Noord te ondersteunen. Dit doen wij onder andere door nieuwe en vernieuwende talentontwikkelingsmogelijkheden in de regio financieel te ondersteunen.

Culturele organisaties en instellingen uit Noord-Holland Noord kunnen een ontwikkelingsbudget aanvragen om activiteiten/projecten te organiseren die talentontwikkeling op dit gebied verder bevorderen.

Aanvraagformulier Stimuleringssubsidie

Uw projectaanvraag wordt door het stuurgroep van Zicht op Talent bekeken en beoordeeld. Aanvragen worden binnen twee maanden beoordeeld. Lees onze algemene voorwaarden.


– De aanvrager is een professionele instelling of culturele organisatie zonder winstoogmerk (vereniging/stichting).

– De activiteit/het project vindt plaats in Noord-Holland Noord.

– De activiteit/het project richt zich op talentontwikkeling in de podiumkunsten.

– Er worden minimaal vijftig deelnemers bereikt.

– De aanvraag dient ruim voor aanvang van de activiteit/het project te worden gedaan (uiterlijk 2 maanden vooraf); aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

– Het project is niet gericht op investeringen in materiële en/of personele kosten van bestaande talentontwikkelingsprojecten.

– De donatie van Zicht op Talent bedraagt ten hoogste € 2.500 per organisatie/instelling.

– Een project wordt eenmalig gesteund. Structurele ondersteuning wordt niet gegeven. De aanvragen worden op basis van volgorde behandeld totdat er geen budget meer beschikbaar is.